Quy chế hoạt động

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

● Công ty TNHH Trading TAK
● Trụ sở chính: A2, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
● Hotline: 1800.0074
● Email: info@YessCenter.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Yess Center thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Yess Center. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Yess Center sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin ngay lập tức hoặc muộn nhất là 03 ngày làm việc (trừ chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm nhận khiếu nại của thành viên.

Cách thức tiếp nhận yêu cầu:

Điện thoại: 1800.0074
Trực tiếp tại văn phòng công ty: A2, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
Email : info@YessCenter.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Yess Center được Yess Center cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Yess Center. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Yess Centersẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Ban quản lý Yess Center không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử Yess Center đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: info@YessCenter.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh ngay lập tức hoặc muộn nhất là 03 ngày làm việc (trừ chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm nhận khiếu nại của thành viên.

Quy định về quản lý/kiểm soát, rà soát thông tin trên website

Cơ chế kiểm soát riêng
Có quy định về đăng thông tin

⦁ Yess Center kiểm tra đối chiếu thông tin dựa trên thông tin Khách hàng cung cấp, thông tin cung cấp đầy đủ chính xác sẽ được đưa lên Website, thông tin không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm, vi phạm quy định đăng tin sẽ bị loại bỏ và không được đăng tin;
⦁ Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin;
⦁ Khi phát hiện những nội dung thông tin sai phạm, thông tin về nhà hàng, dịch vụ ăn uống không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến người bán;
⦁ Yess Center sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của người bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Yess Center chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý;
⦁ Yess Center giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước;
⦁ Giải quyết tranh chấp và các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng thông qua:

+ Phương thức giải quyết tranh chấp với người tiêu dùng thông qua thương lượng:

– Thành viên có quyền gửi yêu cầu đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương lượng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm đến Ban quản trị website Yess Center đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: info@YessCenter.com
– Yess Center có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
– Sau khi thương lượng thành công các bên tham gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

+ Phương thức giải quyết tranh chấp với người tiêu dùng thông qua hòa giải:

Nếu 2 bên không thể thương lượng với nhau, trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của chúng tôi thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật thông qua hòa giải:

Nguyên tắc thực hiện hòa giải:

– Bảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, không được ép buộc, lừa dối.
– Các bên tiến hành hòa giải, các bên tham gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

*Tổ chức hòa giải:

– Các bên có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được thành lập tổ chức hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

*Biên bản hòa giải:

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải;
– Các bên tham gia hòa giải;
– Nội dung hòa giải;
– Thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải;
– Ý kiến của các bên tham gia hòa giải;
– Kết quả hòa giải;
– Thời hạn thực hiện kết quả hòa giải thành.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của các bên tham gia hòa giải và chữ ký xác nhận của tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải.

*Thực hiện kết quả hòa giải thành:

– Các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành trong thời hạn đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải; trường hợp một bên không tự nguyện thực hiện thì bên kia có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.